Important Announcement – HanoiFabric 2022 nằm trong chuỗi sự kiện lớn nhất của ngành dệt may, vải và phụ kiện tại Việt Nam

Triển lãm này thu hút hơn 160 nhà triển lãm trong nước và đến từ nhiều quốc gia giới thiệu các sản phẩm và công nghệ của họ
< Tải vé mởi thăm quan tại đây>
<Please Like and Share our facebook page>
Read More

HanoiFabric (Vietnam Fabric & Garment Accessories Expo) is organized by CP Exhibition Hong Kong. This expo mainly focuses on the machineries, spare parts, technologies, dyes and chemicals of the textile & garment industry.  Together with HanoiTex, last event in 2019 has been held successfully, exhibitors from 14 countries and regions including China, Germany, Hong Kong, Italy, Korea, Singapore, Taiwan,  Thailand, Turkey, UK, U.S.A, Vietnam.

Important Announcement –HanoiFabric 2022 nằm trong chuỗi sự kiện lớn nhất của ngành dệt may, vải và phụ kiện tại Việt Nam

Triển lãm này thu hút hơn 160 nhà triển lãm trong nước và đến từ nhiều quốc gia giới thiệu các sản phẩm và công nghệ của họ
<Tải vé mởi thăm quan tại đây> <Please Like and Share our facebook page> Read More

HanoiFabric (Vietnam Fabric & Garment Accessories Expo) is organized by CP Exhibition Hong Kong. This expo mainly focuses on the machineries, spare parts, technologies, dyes and chemicals of the textile & garment industry.  Together with HanoiTex, last event in 2019 has been held successfully, exhibitors from 14 countries and regions including China, Germany, Hong Kong, Italy, Korea, Singapore, Taiwan,  Thailand, Turkey, UK, U.S.A, Vietnam.


Đơn vị điều phối và tổ chức quốc tế:

Công ty Tổ chức Triển lãm CP EXHIBITION LTD

Hong Kong (Head Office)
Tel : +852 25117427
Email : sales@cpexhibition.com
Mobile : +852 62195093
Wechat : cpexhibition

Đơn vị bảo trợ
Bộ Công Thương Việt Nam
VITAS – Hiệp hội Dệt May Việt Nam (www.vietnamtextile.org.vn)
AGTEK – Hội Dệt may Thêu đan TP. Hồ Chí Minh
Vietnam Exhibition, Conference & Advertisement Joint Stock Company