Địa điểm tổ chức

Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô - 91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Lưu trú